POLY-PTX® WAŁEK ROZSZERZALNY (NOWY MODEL)!

POLY-PTX® wałek rozszerzalny (opatentowany) w nowej wersji z 3 segmentami rozszerzalnymi.

 

Przeznaczony dla: tulei: cyrkonowych, TZ piramidowych, filcowych, włókiennych i super połysku.

Nowe ułożenie segmentów rozszerzalnych umożliwia łatwiejszą wymianę tulejek z jednocześnie lepszym dopasowaniem do przedmiotu obróbki, tłumieniem drgań i dokładnością ruchu obrotowego.

287.82 

PRODUKTY POKREWNE