REGULAMIN SKLEPU

&1. Strony i przedmiot transakcji
1. Sklep internetowy ,działający pod adresem http://www.bollards.pl  prowadzi sprzedaż wysyłkową urządzeń.
2. Zakupów w sklepie może dokonywać osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna.
3. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe,posiadają atesty i są objęte gwarancją producenta.

&2. składanie zamówień
1. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową telefonicznie lub faksem.
2. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawdziwych i kompletnych danych wymaganych do wystawienia faktury VAT.
3. Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem wiadomość,że zamówienie zostało przyjete do realizacji.

&3. Realizacja zamówienia
1. Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego produktu w magazynie.Standardowo wynosi on 24h od momentu wpływu należności na konto lub po przesłaniu potwierdzenia faksem lub e-mailem,
2. http://www.bollards.pl  zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji w przypadku chwilowego braku towaru u producenta. W takim przypadku NABYWCA zostanie o tym fakcie bezzwłocznie poinformowany.
3. Dostawy produktów zamawianych w http://www.bollards.pl  realizowane są na terenie całego kraju.
4. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

&4. Płatności
1. Wszystkie ceny (netto i brutto)podawane są w złotych polskich Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta.
2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
-gotówką w kasie firmy
-przelew bankowym na konto sklepu
-za pobraniem
– kartą kredytowa (PAY PAL)
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie ,wprowadzenia nowych produktów do oferty,wycofania produktów ,odwołania akcji promocyjnej bądź wprowadzenia w nich zmian.
&5. Reklamacje
1. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych.
2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych paczki,powstałych podczas dostawy klient powinien o tym fakcie poinformować kuriera i wypełnić stosowny protokół.
3. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem oraz przesyłek nie uzgodnionych wcześniej z pracownikiem http://www.bollards.pl
4. Koszty związane z przesyłką towaru na skutek błędu zamawiającego pokrywa zamawiający w wysokości kosztów przesyłki z i do sklepu.
5. Po uznaniu reklamacji sklep prześle towar pełnowartościowy lub dokona korekty dokumentów i zwróci pieniądze.
&6. Postanowienia końcowe
1. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu.
2. Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producenta. http://www.bollards.pl  zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.
3. Umowa sprzedaży zawarta jest pomiędzy http://www.eisenblaetter.de/  a klientem i udokumentowana fakturą VAT. Składając zamówienie klient akceptuje powyższy regulamin.
4. W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
&7. Ochrona prywatności
1. Wszystkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r “O ochronie danych osobowych”
2. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są  zastrzeżonymi znakami towarowymi.
3. Wysyłając zamówienie wyrażacie Państwo zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.